De winning van edelstenen


De winning van edelstenen

Waar komen die prachtige edelstenen toch vandaan?

Op vele plaatsen in de wereld worden edelstenen gewonnen. Plaatsen waar af en toe een edelsteen wordt gevonden is een vindplaats. Plaatsen waar zich grote concentraties edelstenen bevinden worden afzettingen genoemd. De meeste afzettingen van edelstenen worden toevallig ontdekt. Het systematisch zoeken naar edelstenen beperkt zich alleen tot diamanten. Het winnen van edelstenen is een zeer complex en moeizaam proces dat de nodige kennis, tijd, apparatuur maar vooral geld vereist. Diamanten zijn zeer waardevol en waardevast, dus is het vrijwel alleen voor deze edelsteen lonend om veel geld in het opsporen en de winning te investeren. Het opsporen van niet-diamanthoudende afzettingen gebeurt in het algemeen met eenvoudige en goedkope middelen. De winning van edelstenen gebeurt in veel landen zeer primitief. Met uitzondering van de diamant gebeurt het al duizenden jaren vrijwel op dezelfde manier.

Welke methoden worden er gebruikt om edelstenen te vinden?

De meest eenvoudige methode is edelstenen verzamelen aan de oppervlakte van bijvoorbeeld een droog rivierdal. Maar ook in rivieren zelf wordt er naar edelstenen gezocht, waarbij de riviergrond wordt gewassen. Hierbij wordt een zeef gevuld met het zand van de rivier. De zeef is zo fijn dat alleen het zand er doorheen kan, de edelstenen blijven achter in de zeef. Bestaat er echter het vermoeden dat zich interessante gesteenten onder de aardkost bevinden dan begint de winning meestal aan de oppervlakte van de aarde, waarbij rotsen en stenen worden opgeblazen en daardoor worden blootgelegd. Op deze manier wordt er steeds dieper de aardkost binnengedrongen waardoor er een mijn ontstaat. Door de edelsteen houdende gesteenten te volgen gaan de mijnwerkers steeds dieper de aardkost in waardoor er schachten en gangen ontstaan. Op deze manier worden de waardevolle stenen uit de mijn gehaald en naar de fabriek vervoerd waar ze verder worden verwerkt en geslepen.

 

Copyright © Wereldse Juwelen