Hoe ontstaan edelstenen?


Hoe ontstaan edelstenen

Hoe ontstaan die prachtige gekleurde edelstenen nu eigenlijk?

Edelstenen zijn op enkele uitzonderingen na mineralen, die op verschillende manieren worden gevormd. Deze mineralen worden aangetroffen in gesteente of in edelsteen houdende afzettingen die zijn opgebouwd uit één of meerdere mineralen. Geologen verdelen edelstenen in drie verschillende groepen, namelijk magmatisch, sedimentair en metamorf. In welke groep een edelsteen thuishoort is afhankelijk van de manier waarop ze ontstaan zijn.

 

Metamorfe gesteenten

Metamorfe gesteenten ontstaan onder invloed van temperatuur en druk onder het aardoppervlak waarbij nieuwe gesteente worden gevormd met daarin nieuwe mineralen. Dit kan zich voordoen tijdens de vorming van nieuw gebergte, maar ook bij processen in de aardkorst, zoals bijvoorbeeld bij een verschuiving. Tijdens dit proces kunnen in deze gesteenten edelstenen ontstaan. Jadeïet wordt bijvoorbeeld aangetroffen in keien en kiezels uit rivieren.

Magmatische gesteenten

Magmatische gesteenten ontstaan door stolling van gesmolten gesteenten zoals lava, dat afkomstig is uit de diepere lagen van de aardkorst. Het ontstaan van edelstenen uit magma kan miljoenen jaren duren. Het magma koelt onder het oppervlakte van de aarde langzaam af. In het magma ontstaan, onder invloed van druk en veranderde temperatuur, kristallen die uiteindelijk massieve stenen worden. Peridoot is bijvoorbeeld een edelsteen die is ontstaan uit een magmatische gesteente.

Sedimentaire gesteenten

Sedimentaire gesteenten worden gevormd door ophopingen van afzettingen van gesteente die ontstaan bij verwering en erosie. Turkoois en opaal zijn bijvoorbeeld edelstenen van sedimentair gesteente.  

 

Copyright © Wereldse Juwelen