Het verschil tussen edelstenen en halfedelstenen


halfedelstenen

De grote drie: robijn, smaragd, saffier

Wat is het verschil tussen edelstenen en halfedelstenen? In dit artikel gaan we daar uitgebreid op in. De edelstenen branche werd in het verre verleden gedomineerd door de ‘grote drie’, namelijk de robijn, de smaragd en de saffier. Deze edelstenen zijn altijd de meest populaire geweest en de markt voor deze edelstenen was totaal anders dan de markt voor de andere edelstenen. Echter de andere edelstenen begonnen flink aan populariteit te winnen en de sieraden industrie kreeg er genoeg van om deze edelstenen anders dan de robijn, smaragd en saffier steeds ‘gekleurde’ edelstenen te noemen.

Halfedelstenen

Men had een term nodig om deze ‘gekleurde’ edelstenen te onderscheiden van de grote drie, omdat ze allemaal gekleurde edelstenen genoemd konden worden. Toen is de naam halfedelsteen in het leven geroepen, de term edelsteen was tenslotte al vergeven aan de grote drie. De naam halfedelsteen is echter zeer verwarrend. Sommige robijnen, smaragden en saffieren worden verkocht voor minder dan 100 euro per karaat, terwijl een stuk toermalijn een waarde kan hebben van 20.000 euro per karaat.

De term halfedelsteen bestaat allang niet meer

De lijn tussen edelstenen en halfedelstenen heeft meer te maken met de historische context en zegt niets over de zeldzaamheid of waarde. Overigens komt de term halfedelsteen in de petrologie, geologie en de mineralogie niet voor. Edelstenen zijn gewoonlijk mineralen, in de natuur voorkomende anorganische materialen met een constante chemische samenstelling en regelmatige inwendige structuur. Maar bovenal zijn edelstenen erg mooi, zeldzaam en kostbaar.

Ondanks het feit dat de term halfedelsteen sinds 1967 officieel niet meer wordt gebruikt vanwege het onjuiste karakter en dat de sieraden industrie het er over eens is dat de term halfedelsteen geen juiste benaming is, wordt de term nog veelvuldig gebruikt. Wij willen alle edelstenen, ook de minder bekende, volledig tot hun recht laten komen en zullen de term halfedelsteen dan ook niet gebruiken.  

 

Copyright © Wereldse Juwelen