Barnsteen


Barnsteen

Barnsteen of amber is een organische edelsteen. De term organische edelsteen is van toepassing op een stof die is ontstaan uit levende organismen zoals planten en dieren. Barnsteen is een fossiele verharde hars van de pijnboom Pinus succinifera, ontstaan ergens in de Oostzee zo’n 50 miljoen jaar geleden. De hars is miljoenen jaren geleden uit de bomen gedropen en daarna versteend. Barnsteen heeft veel insluitsels van naalden, takjes, bladeren, zaden en zelfs kleine insecten en spinachtige die vast zaten in de hars toen het begon te fossiliseren.

De meeste barnsteen is goudgeel tot goudachtig oranje, maar er zijn ook groene, rode violette en zwartgroene edelstenen gevonden. Hoewel barnsteen niet gemineraliseerd is zoals andere edelstenen wordt hij toch beschouwd als een edelsteen.

De naam barnstein komt van het Nedersaksische woord börnen dat branden betekent en is het gevolg van de brandbaarheid van deze opmerkelijke ‘steen’. Als er over barnsteen wordt gewreven ontstaat er een negatieve elektrische lading die stof aantrekt. De beroemdste afzettingen liggen in het gebied van de Oostzee, vooral langs de kusten van Polen en de voormalige Sovjet-Unie.

 

Copyright © Wereldse Juwelen